tratamientos subencionados

Tractaments subvencionats

Tractaments subvencionats pel Ministeri de Sanitat i Política Social a través de l’assegurança escolar, per a tots els pacients amb qualsevol patologia que compleixin el següent:

 • Tenir menys de 28 anys, si bé l’Assegurança Escolar cobrirà tot l’any en el qual l’estudiant compleixi aquesta edat
 • Ser espanyol o estranger que resideixi legalment a Espanya
 • Estar matriculat a Espanya (en algun dels estudis esmentats a l’apartat següent)
 • Haver abonat la quota corresponent de l’Assegurança Escolar
 • Acreditar que ha transcorregut un període mínim d’un any des que l’estudiant es va matricular per primera vegada en qualsevol centre d’ensenyament dels compresos en aquesta assegurança

Estan inclosos en el camp d’aplicació de l’assegurança escolar tots els estudiants que cursin a Espanya els següents estudis:

 • Formació Professional, de segon grau, grau mitjà, superior i especial
 • Batxillerat, 3. º i 4. º de E.S.O.
 • Curs d’Orientació Universitària i Batxillerat Unificat Polivalent (estudiants repetidors)
 • Programes de garantia social
 • De centres integrats
 • Estudis universitaris de grau mitjà, grau superior i de doctorat
 • De grau superior en conservatoris de música
 • De grau superior en conservatoris de dansa
 • Art dramàtic
 • Teologia en els centres superiors de l’Església catòlica
 • Segon curs d’educació secundària de persones adultes
 • Estudiants universitaris que realitzin pràctiques en empreses
 • Programes de formació per a la transició a l’edat adulta

Tratamiento-ambulatorio-vermas


Be Sociable, Share!