Tractament ambulatori

Aquesta modalitat terapèutica està indicada pels casos de gravetat lleu on hi ha un curt recorregut de malaltia i una bona predisposició al tractament a més d’un suport familiar estable o bé casos amb història de tractaments terapèutics anteriors. Consisteix principalment en un programa terapèutic ambulatori que pot combinar psicoteràpia individual i/o sessions de teràpia grupal.

Al llarg de tot el procés terapèutic es supervisa constantment l’evolució del pacient, avaluant la necessitat d’intervenció d’altres professionals del centre (psiquiatra, dietista-nutricionista, etc.) per garantir al màxim la recuperació del pacient.

S’estableixen objectius inicials del tractament en dos fases principalment:


Fase I:

Millora i estabilitat física i emocional


Fase II:

Treball terapèutic per afrontar i solucionar les causes del desenvolupament del trastorn.


Be Sociable, Share!