Hospital de día

Aquesta modalitat terapèutica està indicada pels casos més greus que requereixen un tractament més intensiu i una atenció clínica continuada amb assistència diària. És un tipus de recurs que integra un pla terapèutic individual i grupal, el qual es divideix en tres fases:


Fase I:

Consciència i control del símptoma: recuperació ponderal i eliminació de la conducta simptomàtica.


Fase II:

Manteniment de les conductes de control: estabilitat emocional, millora de les relacions socials i familiars,…


Fase III:

Consolidació de l’autonomia i prevenció de recaigudes.

Aquesta opció terapèutica s’adapta a les circumstàncies personals i evolució del pacient a mesura que el procés terapèutic avança, permetent un ampli ventall de possibilitats horàries i garantint la compatibilitat amb la recuperació de l’autonomia del pacient en les seves principals àrees vitals: familiar, laboral, social, etc….


Be Sociable, Share!