Objetius

El nostre objectiu principal es centra a cobrir la demanda dels nostres pacients en tres àrees importants:
Individual: tractament psicològic i mèdic-psiquiàtric.

Familiar: teràpies familiars i atenció a les persones properes.

Socio-educativa: millora de les relacions socials i col·laboració i coordinació amb escoles, instituts i universitats.


obj-tca-cat


El nostre compromís es duu a terme en els següents nivells terapèutics:

Nivell físic

 • Tractament de les complicacions físiques.
 • Recuperació del pes corporal.

Nivell conductual

 • Consolidar hàbits alimentaris sans i normalització de la conducta alimentària (temps, lloc, quantitat i qualitat, periodicitat i duració dels àpats).
 • Supressió de l’ús de conductes purgatives (vòmit, laxants i/o diürètics).
 • Normalitzar l’ús de l’activitat física en forma de pràctica moderada.
 • Control de conductes impulsives (ús de drogues, joc, compres,…).

Nivell cognitiu

 • Reestructuració cognitiva, generant interpretacions alternatives i positives de la realitat.
 • Increment de l’autoestima.
 • Millora de la imatge corporal.
 • Manteniment de conductes de control.

Nivell emocional

 • Maneig i control de l’ansietat entorn al menjar i la imatge corporal.
 • Maneig del estrès.
 • Identificació de les emocions i maneig de les mateixes.
 • Millora de l’estat d’ànim.
 • Vivència interna de validesa i eficàcia.

Nivell sòcio-familiar

 • Millora de les relacions socials i adquisició d’habilitats socials.
 • Resolució de conflictes familiars i reestructuració de rols d’unió familiar.
 • Estratègies de resolució de conflictes i millora de la convivència.

Be Sociable, Share!