Sobrepeso y Obesidad

Sobrepès i Obesitat en adults


L’obesitat en adults es caracteritza pel desequilibri en el balanç energètic diari que es pot explicar per: una absència de control en el còmput total d’energia de la dieta resultant un excés d’ingesta d’aliments, una mancança de la despesa produïda principalment per l’activitat física o bé per irregularitats metabòliques i endocrines que influeixen en l’acte de menjar.


L’abordatge de l’obesitat en adults s’ha d’establir segons la gravetat i la classificació de l’IMC, sent imprescindible en tots els casos una intervenció basada en un pla d’alimentació i d’activitat física juntament amb una intervenció psicològica i/o psiquiàtrica.


L’existència d’una comorbiditat psicològica implica que l’obesitat com a malaltia crònica no es resumeix a un tractament dietètic ni és un problema independent de l’àrea psicosocial si no que la modificació i el canvi profund d’hàbits passa per reconsiderar altres aspectes importants com la motivació, l’acceptació i l’autoconeixement, la connexió de les emocions, els patrons de pensaments, les creences irracionals, etc. Mitjançant un marc teòric cognitiu-conductual i l’aplicació de tècniques psicològiques concretes podem reforçar la millora del pacient i la prevenció de l’empitjorament en el temps.


Be Sociable, Share!