Sobrepeso y Obesidad

Què és el sobrepès i l’obesitat

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el sobrepès i l’obesitat es defineixen com una acumulació anormal o excessiva de greix que pot ser perjudicial per a la salut. Aquest excés s’associa a problemes de salut física i mental i predisposa al desenvolupament de malalties com la diabetis mellitus, pressió elevada (hipertensió arterial), excés de greixos en sang com a colesterol i triglicèrids (dislipèmies), malalties cardiovasculars com IAM (infart agut de miocardi) i alguns tipus de càncer que poden afavorir una esperança de vida inferior o una mort prematura.

L’avaluació de l’excés de pes es realitza en funció de l’índex de massa corporal (IMC), una eina que correlaciona el pes amb l’alçada i calcula un valor numèric que oscil·la entre 18,5 i 24,9 pels casos de pes normal, a partir de 24,9 fins a 29,9 identifica els casos amb sobrepès o pre-obesitat i a partir de 30, classifica als individus amb obesitat en les seves diferents fases de gravetat (sent un IMC superior a 40 els casos més greus d’obesitat mòrbida).


El sobrepès i l’obesitat esdevenen com a conseqüència d’un desequilibri entre el balanç de la despesa total de l’organisme i la ingesta o utilització de substrats energètics provinents de la nostra alimentació, més comunament conegut com a calories consumides.


L’obesitat es considera una malaltia d’origen multifactorial, on conflueixen tant influències genètiques com ambientals, entre les quals trobem factors dietètics, psicològics i socials. Ens trobem davant d’una patologia que representa la segona causa de mortalitat prematura evitable després del tabac i que afecta a totes les edats, sexes i nivells socioculturals.


En 2014, l’ Organització Mundial de la Salut (OMS) revelava xifres preocupants de:

  • Més de 1900 milions d’adults (un 39%) tenien sobrepès, dels quals, un 38% eren homes i un 40% dones i més de 600 milions eren obesos.
  • Al voltant del 13% de la població adulta mundial (un 11% dels homes i un 15% de les dones) eren obesos.

La tendència actual d’aquestes xifres segueix sent alarmant i per això l’OMS considera ja l’obesitat com una epidèmia que preveu duplicar-se cada 5 a 10 anys i a nivell mundial, sent Espanya un dels països on s’espera un increment important.


Be Sociable, Share!