Sobrepeso y Obesidad

Sobrepès i Obesitat infanto-juvenil


L’obesitat infantojuvenil és un procés metabòlic en el qual es produeix una acumulació de greix excessiu en relació a la mitjana normal que correspon a cada nen, segons l’edat, talla i sexe.

Les principals causes que poden explicar l’etiologia de l’obesitat infantil radiquen en un augment del consum d’aliments calòrics lluny d’uns hàbits de dieta saludable juntament amb una elevada incidència del sedentarisme, sent molt freqüent que els nens i adolescents dediquin gran part del seu temps d’oci a televisió, videojocs i noves tecnologies.


La SEEDO (Societat Espanyola per a l’Estudi de l’Obesitat) alerta que l’obesitat infantil afecta a un 17% de nens i a un 12% de nenes menors de 14 anys.


En SETCA Barcelona treballem l’obesitat infantojuvenil aplicant el programa ¨Nens en Moviment” elaborat per l’Hospital de la Vall d´Hebron. 


Aquest programa està dirigit a nens entre 7 i 12 anys afectats d’obesitat o sobrepès i als seus respectius pares o cuidadors i es basa en un abordatge integral de l’obesitat infantil amb una formació teòrica i pràctica, aplicada mitjançant teràpies grupals i teràpies familiars.

L’objectiu principal del programa es basa en la normalització de les xifres de pes i en la reconducció de l’evolució del pes i l’alçada a través d’una intervenció a nivell alimentari i a nivell d’activitat física.

Els tres pilars bàsics en els quals es desenvolupa el programa són:

  • Educació nutricional i educació per a un estil de vida saludable: es pretén inculcar una educació alimentària i un ordre en l’alimentació de la mateixa manera que un equilibri entre l’activitat física i les hores d’activitats sedentàries a través de la modificació d’hàbits i de la importància del concepte de salut.
  • Maneig emocional i psicològic: es busca realitzar un treball més específic a nivell psicològic que fomenti l’autoestima, la comunicació efectiva, les habilitats socials, etc. i en definitiva, la pròpia autonomia i autocura per garantir una futura vida adulta amb major qualitat.
  • Implicació i intervenció familiar: es pretén que la família, pares i cuidadors, siguin partícips de tot el procés com a agent mobilitzador i mantenidor dels canvis i millores que s’espera que es produeixin al llarg de tot el programa.

Be Sociable, Share!