Sobrepeso y Obesidad

Objectius


Sobrepès i ObesitatA SETCA adaptem i diferenciem els objectius i tècniques terapèutiques en funció de l’edat o el sexe de cada pacient, creant programes de tractament específics per a nens o adults on, no només tenim en compte la problemàtica del pes, sinó també els factors mantenidors de la malaltia, els factors psicològics i els factors relacionals.


Per a nosaltres, el tractament del sobrepès i l’obesitat no ha d’estar enfocat només a aconseguir una reducció ràpida de pes sinó petites pèrdues de pes mantingudes a llarg termini.


El nostre objectiu és perseguir canvis profunds en l’estil de vida de cada pacient (hàbits alimentaris i de l’activitat física), units a la millora dels aspectes psicològics i emocionals que envolten a aquest tipus de malaltia (episodis d’ansietat, depressió, estrès, idees irracionals entorn al físic, etc.).


Be Sociable, Share!