obesidad infantil y adulta

Obesitat i Sobrepès

Què entenem per Sobrepès i Obesitat?


Sobrepès i Obesitat són dues malalties d’origen multifactorial, on influeixen tant les conductes alimentàries com les psicològiques i socials.


Sobrepès i Obesitat es donen quan l’estat físic d’una persona es caracteritza per tenir una relació desequilibrada de la quantitat de greix corporal pel que fa a la resta del cos. Un excés que s’associa a problemes de salut tant física, com a psicològica i social.
Sobrepès i Obesitat són condicions que predisposen al desenvolupament de malalties tals com a diabetis, pressió elevada (hipertensió), elevació de greixos en sang (dislipidemia), infarts, embòlies, alguns tipus de càncer i afavoreix la mort prematura.


Sobrepès i Obesitat són trastorns que afecten a un elevat nombre de persones dels països desenvolupats, una malaltia amb tendència creixent i que comença a considerar-se la pandèmia del segle XXI.

Ens trobem davant una malaltia que representa la segona causa de mortalitat prematura evitable després del tabac i que afecta a totes les edats, sexes i nivells socioculturals.


  • En la població infantil i juvenil (2-24 anys), segons resultats de l’estudi enKids, la prevalença d’Obesitat s’estima en un 13,9% i el Sobrepès en un 12,4%
  • En la població adulta (25-64 anys), i segons els resultats de l’estudi DORICA, l’Obesitat representa el 15,5%, apareixent una prevalença en dones del 17,5% i en homes del 13,2%

Obesitat infantil


Be Sociable, Share!