Sobre SETCA

SETCA, Servei Especialitzat en Trastorns de la Conducta Alimentària compta en l’actualitat amb més de 10 anys d’experiència en el tractament dels trastorns de la conducta alimentària i altres patologies d’alta prevalença en nens, adolescents i adults.

Entenem els trastorns de la conducta alimentària ( en endavant TCA) com trastorns en els quals el símptoma relacionat amb el cos i el menjar és la capa més externa del problema, i considerant la importància de treballar els conflictes psicològics subjacents interns per aconseguir una recuperació autèntica i estable.


Tots els nostres valors es centren en:

  • Oferir una atenció personalitzada i adaptada a les necessitats canviants de cada pacient.
  • Planificar el tractament que millor s’adapti a la realitat del pacient en funció de la seva simptomatologia, de la consciencia de malaltia, de les solucions intentades i de les possibilitats de contenció a nivell familiar.
  • Tractar amb la finalitat de produir canvis en les conductes, creences, actituds i emocions distorsionades que mantenen el trastorn alimentari.
  • Actuar pel foment de la prevenció dels TCA en la infància i l’adolescència, desenvolupant tallers dinàmics de treball en grup.

 


Els nostres programes terapèutics s’emmarquen dintre del Model Cognitiu-Conductual juntament amb la integració de la Teràpia Familiar Sistèmica i Teràpies de Tercera Generació.

  • A nivell conductual, les teràpies conductuals aplicades ens permeten treballar el conjunt de la simptomatologia visible en un TCA i ajuden a normalitzar comportaments afectats per la pròpia malaltia com per exemple hàbits d’alimentació o aquells relacionats amb el culte al cos i l’obsessió per la primor extrema.
  • A nivell cognitiu, les intervencions aplicades es basen en processos d’anàlisi experimental i reestructuració de pensaments que permeten comprovar que el pacient posseeix idees que no es corresponen amb la realitat i li faciliten el manteniment de la malaltia. També s’incideix en l’expressió de les emocions lligades a l’estat mental de cada persona.
  • A nivell sòcio-familiar, el marc sistemàtic entenc a les persones com individus en constant interacció i relació amb el medi que els hi envolta: parella, família, amics, etc. I per aquest motiu permet millorar aquells aspectes problemàtics que esdevenen entre els membres que es relaciona el pacient. També s’apliquen tècniques grupals i tallers específics orientats a treballar aspectes externs com el desenvolupament d’habilitats socials o l’acceptació de la imatge corporal en relació a la resta de persones.

Per últim, com a servei especialitzat en constant evolució apliquem les últimes novetats i avanços científics als nostres programes terapèutics, com les teràpies de tercera generació que es centren en una atenció plena i en el moment present, prioritzant el context concret i real de cada pacient.


Be Sociable, Share!