Patología Alimentaria Infanto Juvenil

Patologia Alimentària Infantojuvenil

L’adquisició dels hàbits alimentàris és un procés complex en el que participen múltiples components:

 • Els fisiològics, que regulen la ingesta (sensacions de sacietat i gana), l’edat, el creixement i el pes corporal. Aspectes Psicològics del nen, dels pares i de la familia que està en el seu entorn.
 • Factors culturals i socials.

En l’adquisició d’aquest aprenentatge amb certa freqüència trobem conductes anòmales com:

 • Rebuig a provar aliments nous, selecció excesiva , lentitut durant les ingestes.
 • Regurgitacions i/o vómits.
 • No ingerir aliments per temor a ofegar-se o a atragantar-se .
 • Negativa a menjar per una causa afectiva (preocupació, enuig…).
 • Actitud negativista o desafiant cap a diferentes aspectes de la vida.

La patologia alimentària en la infntesa pot provocar afectacions del creixement i del desenvolupament, dificultats d’adaptació psico-socials i de relació familiar.
Des del Servei Especialitzat en Trastorns de la Conducta Alimentària, Setca, duem a terme un abordatge multidisciplinar, en el que plantegem un programa de tractament específic:

 • Tractament psicològic individual.
 • Sessions familiars.
 • Seguiment medic i nutricional.
 • Tallers psicoeducatius.

Tractaments Terapèutics Infantojuvenils


Hospital de Nens BCN


Be Sociable, Share!