Nota legal

Setca S.C.P. és el titular de la web: www.setcabarcelona.com amb adreça al C / Balmes 203 Pral. 1 º, 08006 Barcelona, dels seus continguts i de la base de dades.

Totes les dades facilitades a través dels formularis existents en aquest lloc web, seran tractades amb estricta confidencialitat d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i l’informem que té vostè dret d’accés al fitxer, rectificació i cancel.lació de les seves dades, podent exercitar tals drets enviant per escrit una sol · licitud a l’adreça més amunt indicada o mitjançant el formulari de la web.

Mitjançant l’enviament dels formularis existents en aquestes pàgines web, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en aquest. En qualsevol cas, les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers.

La present pàgina Web ha estat creada per SETCA amb la finalitat de publicitar els seus serveis.

Si algú vol fer un enllaç a aquesta pàgina des de la seva pàgina web, és lliure de realitzar-lo.

Setca no assumeix cap responsabilitat pel contingut de les pàgines a les quals facilita enllaços.