Dia mundial de la salut mental

Avui, dia 10 d’octubre de 2020, es celebra el dia mundial de la salut mental. Aquest any la campanya, concebuda conjuntament per la OMS, la United for Global Mental Health i la Federació undial de Salut Mental, pretén posar sobre la taula que, tot i que la salut mental està cada vegada més reconeguda, no ha rebut les inversions proporcionals a tal reconeixement.

Per això, se’ns manifesta la necessitat d’actuar en diferents àmbits. A mode d’exemple, se’ns fa una crida a nivell individual de prendre mesures concretes a favor de la nostra pròpia salut mental i recolzar als amics i familiars afectats per trastorns mentals; com a empleadors, d’adoptar mesures per posar en marxa programes de benestar dels treballadors; a nivell governamental, de comprometre’ns a establir o ampliar els serveis de salut mental; i com a periodistes, d’explicar què més pot i ha de fer-se per a què la salut mental sigui una realitat per a tots.

Degut a les recomanacions mundials derivades del moment que vivim, aquest any les principals activitats i events es realitzaran de forma virtual. Així, s’ha organitzat per la OMS i per primera vegada en la història, un esdeveniment mundial de conscienciació en línea sobre la salut mental, on s’uniran el director general de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom, així com dirigents mundials, experts en salut mental i altres personalitats convidades que explicaran com podem millorar la nostra salut mental i contribuir a que totes les persones que necessiten una atenció de salut mental de qualitat en tinguin accés.

Aquest any, més que mai, hem de prendre consciència de que els problemes de salut mental afecten a tothom, independentment de l’edat, la raça o el lloc de naixement. Recordem que un de cada cinc infants i adolescents pateixen un trastorn mental, que prop de 1000 milions de persones tenen un trastorn i de que el suïcidi segueix sent la segona causa principal de mortalitat entre els joves.

“Prendre aigua ens dóna vida. Prendre consciència ens donarà aigua.” Des de SETCA, ens sumem a les reivindicacions d’aquest dia mundial recordant que es necessita una mirada envers la salut mental que incorpori una presa de consciència per aconseguir superar d’aquesta manera el dèficit assistencial greu que persisteix en l’atenció a la salut mental i superar, així, també l’estigmatització i la discriminació a les afeccions de salut mental que encara avui són habitualment freqüents.

Si te ha interesado, compártelo!