Contacte

Si desitges demar cita amb el nostre equip de terapeutes o bé rebre informació, contacta amb nosaltres.

Si prefereixes que et contactem per telèfon deixa el teu número de contacte en el missatge.

Visita Informativa gratuïta.


[contact_form]

Pots enviar-nos un email a info@setcabarcelona.com

O trucar als telèfons 936 114 120 – 935 143 712 (Barcelona) – 972 100 030 (Girona)


 

En cumpliment de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades facilitades a través d’aquesta web quedaran recollides en un fitxer responsabilitat de SETCA BARCELONA, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 42799, foli 183, full B 413371, inscripció 1, amb domicili al carrer Balmes, 203 Pral.1a 08006 Barcelona (Barcelona), amb la finalitat de donar resposta als dubtes que pugui plantejar-nos o poder facilitar la informació que ens fos concretament sol.licitada.
Les seves dades seran tractades amb absoluta confidiencialitat i en cap cas seran cedides a tercers sense el seu previ consentiment. Poden exercitar el seu dret d’oposició, accés, rectificació i cancelació de les seves dades personals, personant-se a les oficines de l’empresa ubicada a l’adreça abans esmenta, manifestant clarament l’objecte de la seva petició i acreditant-se degudament amb la seva identificació (còpia DNI).

Així mateix, els usuaris poden exercir els drets ARCO personalment, o també a través del correu electrònic info@setcabarcelona.com o per correu postal a Setca: Carrer Balmes 203, principal 1r, 08006, Barcelona, o Carrer Santa Clara, 50 entresòl, 17001 , Girona.


Be Sociable, Share!