Escollir el camí de la teràpia

La teràpia és un espai per trobar-se de nou, per reconnectar, per tornar a trobar les ganes de viure i per a tenir eines saludables per a enfrontar a la vida. Escollir el camí de la teràpia és escollir el camí de la lluita per a seguir endavant.

Be Sociable, Share!