qué son los TCA

Què són els TCA?

Els trastorns de la conducta alimentària constitueixen un grup de trastorns mentals que impliquen alteracions en els comportaments associats al menjar i al cos que repercuteixen sobre la salut física i psicològica dels qui ho pateixen.


“Entenem els TCA com un estil de vida, una decisió de “com ser”, una recerca de la identitat a través de l’aparença corporal. A través de la manipulació del menjar i el control del pes, la pacient emmascara aquest món interior buit”
Rosa Calvo, “Guia per a pares, educadors i terapeutes”.


Soón trastorns complexes, de causalitat multifactorial i que afecten diferentes àarees de la vida de la persona (fiísica,psíiquica,familiar,social,  acadéèmica/laboral…).

Els trastorn de la conducta alimentaària poden cursar amb patologies associades com:

  • els trastorns afectius (simptomatologia depressiva)
  • trastorn  d´ansietat (trastorno obsessiuvo compulsivou, fobiafòbia social, fobiafòbia simple, trastorno poer ansietatdad generalizadageneralitzada…)
  • trastorno dismorficoòrfic corporal entre d´altres

Una persona té un problema alimentari quan aconsegueix reduir totes les complicacions de la seva vida a obtenir una aparença prima. Intenten estar primes perquè això els produeix una sensació de capacitat per a enfrontar-se a la vida i, d’aquesta forma, incrementen la seva autoestima.

El desig d’aprimar-se o de tenir un cos ideal va impregnant el pensament i la conducta de la persona, l’obsessió va augmentant i intensificant-se. El sentir-se bé està condicionat al que han menjat o deixat de menjar, a la bàscula, a la talla, etc.L’autoavaluació de la persona com a tal està directament vinculada amb la percepció del seu cos. Són persones amb baixa autoestima, insegures, que busquen sentir-se bé o estimar-se a través d’un ideal de cos o un ideal de com els agradaria ser.

Podríem parlar de control o intents de control a través d’una dieta i de conductes de descontrol amb el menjar (des de picar fins a ingerir grans quantitats de menjar) vinculades a l’estat emocional de la persona. Davant del descontrol busquen maneres per a disminuir el malestar davant d’allò que han menjat, ja sigui amb conductes de purga o vòmits, a través de l’exercici intens o recorrent al dejú. El descontrol amb el menjar sol estar vinculat a una situació dolorosa, davant l’estrès, la tristesa o l’avorriment. El menjar es converteix en un mediador emocional.


Les dades actuals conclouen que els TCA afecten entre el 4.1% i el 6.4% de dones entre els 12 i els 21 anys. En el cas dels homes les xifres es situen al voltant del 0.3%. Totes aquestes dades són similars a les observades en altres països europeus i als Estats Units.

Les persones que pateixen un trastorn alimentari no són anorèxiques o bulímiques o menjadores compulsives sinó que tenen anorèxia, o bulímia o trastorn per afartament.


Trastorns de la conducta alimentària MES