Assessorament escoles i centres de salut

SETCA, des del seu inici, prima la tasca d’informar els col · lectius de professionals que al seu dia a dia es troben amb població afectada pels trastorns alimentaris. Professors, metges de capçalera, endocrins, escoles de pares, etc. Campanyes de prevenció a les escoles, dirigides a professors, pares i alumnes.

La nostra tasca amb aquests col · lectius és assessorar i informar sobre els TCA així com facilitar la informació per a la detecció dels possibles casos i els recursos assistencials de la zona.

Amb el mateix objectiu realitzem treball de prevenció en adolescents, desenvolupant tallers dinàmics de treball en grup sobre:

  • autoestima
  • canvis individuals-socials-familiars en l’adolescència
  • discussió creativa i constructiva dels valors emergents en la nostra societat com el rol de la dona, l’associació de primesa i èxit, etc.