Nuria Beà Fontanet

Nutricionista a la unitat de Barcelona


Dietista-Nutricionista, Col. Núm. CAT000012


Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 2008.
Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica. Centre d’Ensenyament Superior de Nutrició Humana i Dietètica (CESNID – UB), 2006.
Màster de Comunicació i Educació. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 2012.

Cursos de formació:
Alimentació pediàtrica (UB).
Aspectes motivacionals en la pèrdua de pes (CoDiNuCaT).
Maneig emocional de l’obesitat infantil (Nens en moviment).
Consell alimentari en el vegetarianisme (CoDiNuCaT).
Evidencies científiques sobre el tractament de l’obesitat (AEDN).


Tornar a EQUIP